Home

Op mijn pakbon staat een ander bedrag dan op mijn factuur.

Op een pakbon staan geen totaalbedragen vermeld, enkel het totaal aantal artikelen. Hierdoor komen beide hoeveelheden niet overeen.